مشاهده کانال (شهر سالم)

تاریخ تاسیس:

March 23, 2017, 4 p.m.

35

1 143 838

0

شهر سالم

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
کانال شهر سالم جهت ترغیب متخصصین و تخصصی سازی برای آبادانی و پیشرفت شهر اصفهان راه اندازی شده و به معضلات عدم تخصصگرایی در شهر می پردازد.در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات