مشاهده کانال (اقتصاد اجتماعی)

تاریخ تاسیس:

March 19, 2016, 6:51 p.m.

5 163

79 282

291

اقتصاد اجتماعی

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
یادداشت‌های میثم هاشم‌خانی در زمینه اقتصاد، فقرزدایی و توسعه پایدار نقد و پیشنهاد: @hashemkhanyدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات