مشاهده کانال (ساختمان ۴٣)

تاریخ تاسیس:

March 14, 2017, 11:37 a.m.

2 840

118 618

77

ساختمان ۴٣

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
#ساختمان۴۳ ؛ رسانه جامع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 📣 ارتباط با ما 👇 تشکل ها، کانون ها و نشریات: @Valizadehzh96 انجمن های علمی: @Seyed_navid_mohammadi آموزشی و المپیادها: @DrAlez صنفی و ورزش: @sepehrhatampoor مدیریت، تبادل و تبلیغات: @tums43_pr
جدیدترین تغییرات