مشاهده کانال (اندیشکده راهبردی تبیین)

تاریخ تاسیس:

Sept. 26, 2015, 11:53 a.m.

10 939

31 818

1301

اندیشکده راهبردی تبیین

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
آدرس در پیام رسان ایتا: https://eitaa.com/Tabyincenter ارتباط: @peimanmc احراز هویت کانال در سامانه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی https://t.me/itdmcbot?start=tabyincenter
جدیدترین تغییرات