مشاهده کانال (اتاق بازرگانی تهران)

تاریخ تاسیس:

April 30, 2016, 12:51 p.m.

12 018

35 741

209

اتاق بازرگانی تهران

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
اخبار و رویدادهای اقتصادی اتاق بازرگانی٬ صنایع، معادن و کشاورزی تهران www.tccim.ir ارتباط با ما @TCCIMPR
جدیدترین تغییرات