مشاهده کانال (Woundplus)

تاریخ تاسیس:

Oct. 11, 2016, 1:12 p.m.

853

269 255

0

Woundplus

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
کانال تخصصی زخم+ با هدف آشنایی پزشکان و پرستاران با جدیدترین روشهای درمانی ترمیم زخم، مراقبت پوست و درمان اسکار ایجاد شده است. +آموزش های تخصصی +معرفی تکنیک های مدرن + اطلاع رسانی همایش ها +معرفی پانسمانهای پیشرفتهدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات