تبلیغات

مشاهده کانال (انجمن متخصصین علوم دامی استان اصفهان)

تاریخ تاسیس:

Nov. 12, 2015, 10:25 p.m.

تعداد اعضا:

4014

33

انجمن متخصصین علوم دامی استان اصفهان

افزودن به تلگرام

کانال رسمی انجمن متخصصین علوم دامی استان اصفهان سایت انجمن: www.aassip.ir کد شامد کانال در پایگاه ثبت رسانه های ملی: 1-1-73546-61-4-1در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...