مشاهده کانال (ARAM Academy)

تاریخ تاسیس:

Aug. 16, 2017, 7:10 a.m.

49

682 949

42

ARAM Academy

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
گروه آموزشی آرام (آینده را امروز میسازیم) مجری دوره های آموزشی مدیریت و توسعه مهارت های فردی و سازمانی با همکاری اساتید بین المللی مورد تایید آکادمی آلاینس کانادا و آکسفورد سرت انگلستاندر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات