تبلیغات

مشاهده کانال (آرامستان مجازی)

تاریخ تاسیس:

May 10, 2016, 9:36 a.m.

تعداد اعضا:

106

24

آرامستان مجازی

افزودن به تلگرام

شاید خویشاوندان شما هم در این کانال منتظرتان باشند. ... شهدا و اموات خود را در این کانال به صورت مجازی زیارت کنید و فاتحه بخوانید و نام و یادشان را زنده نگه دارید. ارتباط با ادمین و ارسال تصاویر: @Rayafarhangدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...