مشاهده کانال (اردبیلگرام)

تاریخ تاسیس:

Dec. 10, 2017, 7:54 p.m.

4 386

91 653

0

اردبیلگرام

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
‌🔹کنارشماهستیم در راستای اطلاع رسانی سریع،موثق،بروز ومعتبر 🔹فعالیت کانال اردبیلگرام در راستای طنز، خبری واجتماعی بوده وتمام محتویات کانال اخلاقی میباشد ارسال پیام،عکس‌ و سفارش تبلیغات👇 🆔 @Ard_Hz اینستاگرام اردبیلگرام👇 instagram.com/Ardebilgram_
جدیدترین تغییرات