مشاهده کانال (༒arтeѕн☠ռaɮօɖɢaʀ☠тυrĸ༒)

تاریخ تاسیس:

May 4, 2018, 3:50 p.m.

209

543 933

8

༒arтeѕн☠ռaɮօɖɢaʀ☠тυrĸ༒

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
ارتش نابودگر (گارد)تورک👊 مْـْا آخرین بازمْاندِگانِ گَلِّہ گرگـــْـْـْْہا...هسْتْیْمْ دیگَر زوزِه نِمًیکِشیم فَقَطـْ پوزخَنْد میزَنیم بِہ داستانهایے کِہ شُغالہا اَز دِلاوَرے..خود میگویَند... @artesheturk ادمین⏬ @TURK_SARDAR_ALI_botدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات