مشاهده کانال (🌨از جنس آه ...🌨)

تاریخ تاسیس:

Sept. 29, 2019, 9:05 p.m.

786

318 694

0

🌨از جنس آه ...🌨

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
عمیق باش اگر آهی ... "چاوشیست" گزیده ای از (آه) شاعران ودر آخر این حرفا نشانه مخلص بودن نیس هِه نظر وپیشنهاد شعرومتن ارسالی @Azjenseah13در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات