مشاهده کانال (روی ردّ رؤیاها‌‌‌‌...)

تاریخ تاسیس:

Jan. 10, 2018, 12:28 p.m.

2 104

124 598

14

روی ردّ رؤیاها‌‌‌‌...

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
"فؤاد سلمانی زاده" زخم بستر دارند واژه هایم... زخم زبانم نه از روی کین اقتضای خلقتش این...! تلخ تلخم... ناشناس: https://telegram.me/dar2delbot?start=send_QL2geg 🍁مطالب این دفتر "بی مخاطب" می باشند🍁 Instagram.com/bacheshatty @ahwaz00000در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات