مشاهده کانال (بختیاری پلاس➕)

تاریخ تاسیس:

Nov. 2, 2015, 8:27 p.m.

1 858

183 243

987

بختیاری پلاس➕

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
بہ ڪاناݪ بختیارےپـلاس➕ خَـش اویدٮݧ مدیر ٺبادلاٺ : @koak_meevand تبلیغات کانال شامل: ،چالش،مسابقه،کاری،فروشگاهی و... مدیر انٺقاداٺ، پیشنهاداٺ و نظراٺ : ID: @admiin_plus
جدیدترین تغییرات