مشاهده کانال (بیرجند شهر من)

تاریخ تاسیس:

Sept. 23, 2015, 10:49 p.m.

21 944

18 533

5428

بیرجند شهر من

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
بزرگترين رسانه مجازي استان خراسان جنوبي نشانی :صیاد شیرازی _مجتمع تجاری میرداماد_واحد102 Www.birjandmycity.ir كد شامد👇🏻 1-1-288-61-2-1 🔸🔹🔸 📸ارسال تصوير و بيان ديدگاه👇🏻 @birjand_shahre_man 💵تبليغات👇🏻 @birADS 🔸🔹🔸
جدیدترین تغییرات