مشاهده کانال (خاطرات بیرجندی)

تاریخ تاسیس:

June 4, 2016, 4:45 p.m.

10 055

34 023

1372

خاطرات بیرجندی

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
ایدی زیر جهت تبلیغات @masood_masoodiyan شماره جهت‌هماهنگی اجرای استنداپ‌‌‌مسعودیان👇 ۰۹۲۲۳۰۵۷۹۲۱ اینستاگرام‌مسعودمسعودیان👇 https://www.instagram.com/p/Bct6bI0l2Sg/ پیج‌کانال دراینستا👇 birjandiha
جدیدترین تغییرات