مشاهده کانال (بی تعارف(پویش مطالبه گری خراسان جنوبی))

تاریخ تاسیس:

Feb. 27, 2016, 11:33 p.m.

2 014

149 290

255

بی تعارف(پویش مطالبه گری خراسان جنوبی)

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
🔴 "بی تعارف"صدای مردم خراسان جنوبی ✅همراه باانتشارعکسها وسوژه های شما ✅در"بی تعارف"صریح سخن بگویید؛ سریع پیگیری میکنیم ✅لینک عضویت https://t.me/bitearof ✅مدیر کانال(احسان مداح) @bitearofkj ✅تعرفه تبلیغات @bitearof3 ✅ادمین تبلیغات @bitearof1
جدیدترین تغییرات