مشاهده کانال (بزرگمهر حسين پور)

تاریخ تاسیس:

Oct. 5, 2015, 4:50 p.m.

16 459

22 801

1681

بزرگمهر حسين پور

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
هر کس باید روزانه یک آواز بشنود ، یـک شعــر خـــوب بــخـــوانـــد به یـک اثـر هنــری خــوب نگاه کنــــد ، و در صورت امکان چنـد کلمه حــرف منطقی بزنــد ... ! گـوتهدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات