مشاهده کانال (كن نيوز)

تاریخ تاسیس:

Oct. 6, 2015, 6:34 p.m.

115 098

1 671

3472

كن نيوز

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
مرجع رسمي و بزرگترين شبكه هوانوردي و هوافضا We are CAN and we can 🌐 www.cannews.ir ارسال سوژه خبري به ما: 🆔 @cannews_pr _____ نرخ تبلیغات: 📺 @cannewsads ادمين تبليغات: @cannews_ads
جدیدترین تغییرات