مشاهده کانال (چآوکان یار)

تاریخ تاسیس:

May 9, 2020, 5:29 p.m.

287

593 838

0

چآوکان یار

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
[چآوکان یار] به معنای چشم های یار! _ریشه کُردیدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات