تبلیغات

مشاهده کانال (چوبازی بختیاری)

تاریخ تاسیس:

April 7, 2016, 5:21 p.m.

تعداد اعضا:

15002

315

چوبازی بختیاری

افزودن به تلگرام

کانال چوبازی بختیاری درتاریخ۱۹/ ۱ /۱۳۹۵تشکیل شدبرای اتحادوترویج تمدن ده هزارساله قوم بزرگ لربختیاری ادمین فیلم👇 @Mehrab8407 تبلیغات وتبادل درکانال👇👇 @Emperatorye لینک کانال👇👇 Telegram.me/chobaziدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...