مشاهده کانال (Cosmos Astronomia® 🔭)

تاریخ تاسیس:

Feb. 29, 2016, 11:18 p.m.

9 229

36 972

150

Cosmos Astronomia® 🔭

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
🇧🇷 Tudo sobre Astronomia: Notícias, curiosidades, universo. 🇬🇧 All about Astronomy: News, curiosities, universe. ADMINS 📍 @vivaldi 📍 @thebooksthief 🤖 @afeedbackbot CREATED 29/2/16 PARTNERS @Guiadev @Portugues @sentoavara @astronomiadadepressao
جدیدترین تغییرات