مشاهده کانال (آکادمی دفاع شخصی پرثوآ کشور)

تاریخ تاسیس:

Oct. 21, 2018, 10:31 p.m.

95

933 349

0

آکادمی دفاع شخصی پرثوآ کشور

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
ارتباط با مربی @mahdi_purhasan آدرس:تهران.تقاطع خیابان خوش و آذربایجان.ورزشگاه خوش روزهای فرد 18:30 الی 19:30 ویژه زیر 15 سال 19:30 الی 20:30 ویژه بالای 15 سالدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات