تبلیغات

مشاهده کانال (دلشده ها)

تاریخ تاسیس:

March 26, 2016, 11:01 p.m.

تعداد اعضا:

4976

1

دلشده ها

افزودن به تلگرام

اول اردیبهشت ۹۵ الهی به امید تو لطفا برای تبلیغ نظرات پیشنهادات به این ای دی @farzanehsh1345 مراجعه کنید تبلیغات خیریه و بیماریهای خاص رایگان میباشد برهر كه بر اين دايره پیوسته سلام يا عليدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...