مشاهده کانال (B M E دپارتمان مهندسی پزشکی)

تاریخ تاسیس:

March 7, 2020, 12:01 a.m.

1 066

267 917

0

B M E دپارتمان مهندسی پزشکی

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
department of Bio Medical Engineering 💢تبادل اطلاعات میان دانشجویان 📡آگاهی‌از رویدادهای مهم تجهیزات پزشکی 💡پست های آموزشی 🔥دانشجویان🔥 علوم تحقیقات تهران مرکز تهران شمال تهران جنوب تهران غرب 🏥دپارتمان مهندسی پزشکی🏥 admin ; @mr_ooffدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات