مشاهده کانال (دکتر احمد همتی)

تاریخ تاسیس:

Feb. 18, 2016, 9:49 a.m.

2 826

116 254

253

دکتر احمد همتی

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
✅کانال اطلاع رسانی #دکتر_احمد_همتی 🔶 نماینده مردم شریف #شهرستانهای_سمنان_مهدیشهر_سرخه در مجلس شورای اسلامی 🔷 #عضوکمیسیون‌بهداشت‌و‌درمان‌مجلس ☎️تلفن دفتر سمنان:023-33435712 📠فکس دفتر سمنان:023-33435711 ❇️ارتباط با مسئول دفتر: @MohammadrezaDehrouyeh
جدیدترین تغییرات