مشاهده کانال (کانال رسمی دکتر فیضی)

تاریخ تاسیس:

May 4, 2016, 11:16 a.m.

1 815

153 807

260

کانال رسمی دکتر فیضی

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
نماینده مردم شریف اردبیل،نیر،نمین وسرعین در مجلس شورای اسلامی آدرس دفترارتباطات مردمی:اردبیل خیابان ساحلی پایین ترازبیمارستان علوی مابین پل ابراهیم آبادو پل یاقوت پلاک۵۹ شماره تلفن وفکس۳۳۲۳۰۱۲۳ @dr_m_feizi
جدیدترین تغییرات