مشاهده کانال (كانال رسمي دكتررسول خضري)

تاریخ تاسیس:

Aug. 18, 2016, 3:32 p.m.

1 405

199 742

236

كانال رسمي دكتررسول خضري

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
کانال اطلاع رسانی دکتررسول خضری نماینده دوره نهم و دهم مردم شریف پیرانشهرو سردشت و رییس کمیته رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. پیشنهادات و انتقادات : @ertebat_drkhezri . . .
جدیدترین تغییرات