مشاهده کانال (کانال رسمی دکتر شاعری)

تاریخ تاسیس:

Oct. 2, 2016, 10:32 p.m.

1 259

206 161

279

کانال رسمی دکتر شاعری

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
دکتر علی محمد شاعری نماینده مردم شریف شهرستان های بهشهر، نکا و گلوگاه و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی سایت: www.Drshaeri.com اینستاگرام: http://yon.ir/indrshaeri
جدیدترین تغییرات