مشاهده کانال (Drunk Silence سکوت مست)

تاریخ تاسیس:

Oct. 8, 2019, 10:48 p.m.

15

1 400 229

0

Drunk Silence سکوت مست

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
در تجربه‌ی اجتماعی، بی‌صدایی، شرایطی‌ست که برای فریادهای من پیش می‌آید. یک روز که گوش‌ها نمی‌شنوند، از درونت صدایی می‌شنوی که ناقض مفهوم عمومی آن است. پس شروع می‌کنی به ساختن یک صدا، که از مستیِ سکوت می‌جوشد تا تعریفی نو برای آن بیابی🌱🕊 این منم: @ramyarrدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات