مشاهده کانال (همه صحیفه خوان شویم)

تاریخ تاسیس:

Sept. 14, 2018, 7:28 p.m.

141

738 648

0

همه صحیفه خوان شویم

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
طرحی را شروع کرده ایم برای زنده کردن میراث بزرگ شیعه ، صحیفه سجادیه . امیدواریم خود امام سجاد (ع) ما را کمک کند. آی دی دبیر اجرایی طرح ، آقای محسنی : @saelmahdiدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات