مشاهده کانال (فالدونی مژگان)

تاریخ تاسیس:

Nov. 16, 2018, 12:34 p.m.

90 417

3 051

0

فالدونی مژگان

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
برترین وپیشرفته ترین کانال فال ودعانویسی با اساتیدباتجربه انواع فال ها🌹 فال قهوه_پاسور_تاروت_کاسنوا انواع طلسمات ودعاها💕 بخت گشایی_زبانبند_محبت_سردی وجدایی...... یبار امتحان کنی مشتری میشی😉 @liana13970 @faghatkhoda2956
جدیدترین تغییرات