مشاهده کانال (قبل انقلاب وحید اشتری)

تاریخ تاسیس:

July 23, 2016, 12:41 p.m.

4 432

67 493

72

قبل انقلاب وحید اشتری

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
خیلی قبل‌تر از آزادی چند قدم مانده به انقلاب جایی هست که بخش مهمی از زندگی ما آنجا رقم خورد. گرداننده: @va_ashtariدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات