تبلیغات

مشاهده کانال (قره سوGharasu♤)

تاریخ تاسیس:

Oct. 14, 2016, 9:46 p.m.

تعداد اعضا:

203

72

قره سوGharasu♤

افزودن به تلگرام

💎💎 کانال روستای قره سو||Gharasu💎💎گیلان آستارا روستای قره سو 💢 کانالی برای شکوفایی اقتصادی✔️ اجتماعی ✔️ فرهنگی ✔ خبر مدیر کانال👇👇👇 @Admiinchannell مدیردوم کانال @gharasu_admin ادرس کانال 🆔 @gharasuدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...