مشاهده کانال (گفت و فیلم جلسات نمایش فیلم)

تاریخ تاسیس:

Feb. 22, 2018, 1:35 p.m.

188

572 086

3

گفت و فیلم جلسات نمایش فیلم

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
این کانال در جهت انجام هماهنگیِ «جلسات گفتگو» 👥در رابطه با فیلم های سینمایی و مستند مؤسسه «خانه مستند»🏢ایجاد شده است. 💳 نمایش فیلم و گفتگو درباره آن، همراه با اهدای کارت هدیه💳 🎥ادمین هماهنگی: @goftofilmدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات