مشاهده کانال (🌼گلچین🌼)

تاریخ تاسیس:

July 7, 2018, 1:57 p.m.

42

950 955

0

🌼گلچین🌼

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است دنیا برای از تو سرودن مرا کم است اکسیر من! نه اینکه مرا شعر تازه نیست من از تو مینویسم و این کیمیا کم است... https://telegram.me/HarfBeManBot?start=NDI0OTQ1MDc5در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات