مشاهده کانال (🌼گلچین🌼)

تاریخ تاسیس:

July 7, 2018, 1:57 p.m.

54

994 676

0

🌼گلچین🌼

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
اینجا منم دوباره و شعر و شعر و شعر... اینجا دوباره شروع سرودن برای توست... اینجا میان نغمه ی آشنایی از سکوت، باز هم به نام دوست! #رویا_بیدانجیری https://telegram.me/HarfBeManBot?start=NDI0OTQ1MDc5در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات