مشاهده کانال (جرعت و حقیقت)

تاریخ تاسیس:

Aug. 11, 2018, 11:56 p.m.

56

1 024 268

0

جرعت و حقیقت

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
Nazi: یه چالش خوب😾🙈 مسابقه ی جرعت حقیقت 😻ده تا سوال پرسیده میشه😁اگه دوتاشو ج ندی حذفی😻😻هربازی کلا 20 امتیاز داره🙄اگه همه رو ج بدی و عمل کنی 20 امتیاز و میگیری 🙈🙈 کسانی ک سوال طرح میکنن به پی وی زیر مراجعه کنن😻👇 @Mobinatt برای شرکت در مسابقهدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات