مشاهده کانال (🎶حمه شیدا🎶)

تاریخ تاسیس:

July 11, 2019, 6:09 p.m.

949

266 401

0

🎶حمه شیدا🎶

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
کانال رسمی هنرمند ملی 🎀حمه شیدا🎀 لەگەڵ ئەسڵ، هەمو فەسڵ👻 لەگەڵ نا ئەسەڵ ، هیچ نافەسڵ👻 Oғғιcιαl Pᴀɢᴇ Oɴ Tᴇʟᴇɢʀᴀᴍ ⤵️ 🔷 Telegram.me/hama3aida 👨‍💻lمــدیـریـتl : @Kamran2510 تبلیغ ✔ #اصکی_رفتن_بی_ناموس . . . . . . . . . . . . . لفت نده بی صدا کن🔇
جدیدترین تغییرات