مشاهده کانال (هشتگرام)

تاریخ تاسیس:

Jan. 7, 2017, 12:43 a.m.

1 037

248 842

160

هشتگرام

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
‏وقتی اهل حق برباطل سکوت می کنند، اهل باطل برحق بودنشان متوهم می گردند ‏(امیرالمومنین علیه السلام ) ⁦ ارائه پیشنهادات، سوژه های پیشنهادی و ارسال توئیت ها برای بازنشر👇👇 @MR_Shahmirii
جدیدترین تغییرات