مشاهده کانال (🌎🌐 حویق خبر 🌐🌏)

تاریخ تاسیس:

Oct. 8, 2017, 10:36 p.m.

1 965

122 834

52

🌎🌐 حویق خبر 🌐🌏

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
حویق خبر.کانالی کاملا مستقل ومردمی و(صدای مردم) خبر سوژه مشکلات تبلیغ 👇 ربات @havighkhabar_bot لطافتی @l63_m غفاری. @jgaffari 💎کد شامد:1-1-1089517💎 آدرس این کانال در پیام رسان ایتا http://eitaa.com/havighkhabar @havighkhabar T


جدیدترین تغییرات