مشاهده کانال (مهندس جلال محمودزاده)

تاریخ تاسیس:

Dec. 22, 2015, 11:12 p.m.

2 345

139 239

1473

مهندس جلال محمودزاده

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
كانال رسمي مهندس جلال محمودزاده كانال علاوه براینکه پل ارتباطی بانماینده مردم درمجلس میباشد آخرين اخباروتصاویراز اقدامات وتلاشهاي نماينده مهاباد را ب استحضارعزیزان خواهند رساند اینستاگرام https://www.instagram.com/jalal_mahmodzadeh @hawalpm @keyvan_mahدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات