مشاهده کانال (ʙʟᴀᴄᴋʰᵉᵃʳᵗ)

تاریخ تاسیس:

Dec. 6, 2018, 1:56 p.m.

6 747

49 487

0

ʙʟᴀᴄᴋʰᵉᵃʳᵗ

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
﷽ 🐾| ̶ʷ̶̶ᵉ̶̶ˡ̶̶ᶜ̶̶ᵒ̶̶ᵐ̶̶ᵉ̶ ᵗٓᵒ ᶜ͍ʰ͍ʰ͍ᵃ͍ⁿ͍ᵉ͍ˡ͍ |🐾 🌙❀ت̸ا̸ب̸ع̸ ق̸و̸ا̸ن̸ی̸ن̸❀🌙 💔✾ج̸م̸ه̸و̸ر̸ے̸ د̸ل̸ش̸ک̸س̸ت̸ہ̸ ه̸ا̸✾💔 • ᵖⁱᶜ •↬🥀↫• • ̶ᵗ̶̶ᵉ̶̶ˣ̶̶ᵗ̶ •|👑|• • ᵐ࿆ ᵘ࿆ ˢ࿆ ⁱ࿆ ᶜ࿆  •| ✿ |•  • ᵗⁱʳᵉᵈ •|🍁|•     •~ᴋᴏs ⁿⁿᵗ ʙᵉʟᵉғᵗɪ): ●┃leғ ⁿᵃᵈᵉ мυтe ᵏᵒⁿ┃●
جدیدترین تغییرات