مشاهده کانال (هزار واژه 🌙)

تاریخ تاسیس:

Jan. 29, 2016, 12:52 p.m.

714

308 486

934

هزار واژه 🌙

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
«‌ميان اين همه فرياد بى‌كسى تنها سكوت واژه غمگين روزهاى من است» 🔹Second channel : @GhafiehDozd🔹
جدیدترین تغییرات