مشاهده کانال (هزار واژه 🌙)

تاریخ تاسیس:

Jan. 29, 2016, 12:52 p.m.

785

268 016

934

هزار واژه 🌙

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
نيازمنديم كه يك نفر باشد ؛ انـحـصـاری ... ! قابلِ انتقال به غير نباشد (!) بيايد و بماند و بسازد .. ــ #علي_قاضي_نظام 🔹Second channel : @GhafiehDozd🔹
جدیدترین تغییرات