مشاهده کانال (تاریخ پژوه)

تاریخ تاسیس:

Aug. 19, 2019, 10:41 a.m.

164

753 103

0

تاریخ پژوه

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
روایت هایی از تاریخ که هيچ ادعايي در مورد درست يا غلط بودن اين روايت ها ندارم و تنها از دل مدارك تاريخی نوعی از روايت را ارائه مي دهم. بخش زیادی از این مطالب در ایرنا منتشر می شود. مهدی احمدی:تاریخ پژوه و خبرنگار @mehdiahmadi1985در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات