مشاهده کانال (حرف حساب)

تاریخ تاسیس:

Nov. 1, 2017, 1:10 p.m.

2 399

125 094

30

حرف حساب

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
مسئله فرهنگ و آموزش و پرورش، در راس مسائل کشور است.(صحیفه امام ج ۱۵ صفحه ۳۰۹). مسامحه و سهل انگاری در تعلیم و تربیت، خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی و استقلال فرهنگی یک ملت و کشور می باشد. ( #صحیفه_امام، ج ۱۷ ص ۴)، نگاهی نقادانه به مسائل آموزش و پرورش
جدیدترین تغییرات