مشاهده کانال (شرایط تبلیغات تیک)

تاریخ تاسیس:

June 3, 2017, 12:33 a.m.

1 383

176 316

22

شرایط تبلیغات تیک

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
🌺 به نام خداوند بخشنده مهربان 🌺 ‌ ‌ • شرایط ثبت تبلیغات در کانال بزرگ تیک ( @BANNK_LINK ‌) در این کانال ذکر شده است♡
جدیدترین تغییرات