مشاهده کانال (islamic financial economy (IFE))

تاریخ تاسیس:

March 4, 2018, 1:02 a.m.

157

634 653

6

islamic financial economy (IFE)

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
این کانال با مدیریت لطفی نیا دکتری اقتصاد سنجی دانشگاه مفید به منظور ترویج مفاهیم تامین مالی اسلامی ایجاد شده است. ارتباط با ادمین: https://t.me/yayalotfiniaدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات