مشاهده کانال (جذب و استخدام در بیمه(کارمند-نماینده-بازاریاب))

تاریخ تاسیس:

July 1, 2017, 10 p.m.

18

0

0

جذب و استخدام در بیمه(کارمند-نماینده-بازاریاب)

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
👉👉👉@jazb1044 جذب و استخدام در صنعت بیمه(کارمند-نماینده-بازاریاب)، این کانال با هدف معرفی موقعیت های شغلی در صنعت بیمه و کشف استعداد های این رشته تاسیس گردید. تلفن تماس: ۰۱۱۳۳۱۱۰۰۰۰ داخلی ۱۱۰ بهترینید... @jazb1044 👆👆👆 همکار ما شوید...در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات