مشاهده کانال (✍ جمله درمانی💊)

تاریخ تاسیس:

Jan. 31, 2018, 11:05 a.m.

58

890 985

22

✍ جمله درمانی💊

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
۞﷽۞ برخی دردهای گوشه و کنار جامعه را شاید بتوان با "جمله" درمان کرد به شرط آنکه کوتاه و زیبا و حکیمانه باشد! آدرس کانال دیگر بنده: "از جنس تجربه" @pajayepa از اینکه مطالب را با ذکر آدرس کانال منعکس می فرماییدبسیار سپاسگزارم.🌹 ارادتمند شما: میثم صفریدر حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات