مشاهده کانال (JORRAT_HAGHIGHAT)

تاریخ تاسیس:

Aug. 21, 2018, 2:25 p.m.

125

773 055

0

JORRAT_HAGHIGHAT

دانلود کامل محتویات کانال افزودن به تلگرام
ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ...!🤞🏻😼🔞 -تاٰبِعْ قَوانینیمْ وَلے -قَوآݧینہِ خُودِمُوݧ (: ♡👌🏻😻 ᵗᵉˣᵗ ᶰᵃᵇ 🗞🌹 ᵐᵘˢᶤᶜ ˡᵘˣʳʸ 📀💧 ᵖᵒʰᵒᵗᵒ 💸🌿 ●〖 T.me/jorathaghighatxx ✨🖖🏻🎟 〗● cR: T.me/Y_KING82 سفارش تبلیغات: T.me/mrbiglarii #Mute kn🔇در حال بارگذاری مطالب. لطفا منتظر بمانید...
Please Wait...

Loading... Please wait...

جدیدترین تغییرات